Rakes of Mallow

A Long Dance in Reel Time, for any even number of trios, danced to the tune of the same name, or any other reel. The trios consist of a gentleman with two ladies on his right.

Formation:
O O X

X O O
A. Advance and Retire (8 bars)
The two trios in each set, holding hands, advance towards each other with Promenade Step (2 bars) and retire (2 bars). Repeat the same movement again (4 bars).
B. Swing with Opposite Lady (8 bars)
The gents and the ladies opposite then take hands, crossed, and swing eight "threes" in place, centre lady remaining stationary.
C. Swing with Lady on Right (8 bars)
The gents and the ladies on their right take hands crossed and swing eight "threes" in place, other ladies remaining stationary.
D. Link Arms in Centre (8 bars)
The gents link right arms in centre and, with Promenade Step, dance round clockwise (4 bars); turn and link left arms, dancing anticlockwise, finishing up between his two partners (4 bars).
E. Swing Out (8 bars)
Each gent and his two partners form a ring of three, and each ring (revolving clockwise) swings out and round, to meet the trio in the next set who had been facing them, and line up as at the beginning of the dance, to recommence, ladies having exchanged places.

Instructions in Czech

Jde o tzv. Long Dance - tanec v řadách, v reelovém rytmu pro jakýkoliv počet trojic tanečníků. Tancuje se buď na hudbu stejného jména nebo jakýkoliv reel. Trojice se skládají z tanečníka a dvou tanečnic po jeho pravici.

Výchozí postavení:

O O X

X O O
A. Advance and Retire - 8 taktů
Obě trojice držíce se za ruce postupují k sobě promenádním krokem (2 takty) a zpět (2 takty). Tytéž pohyby se opakují (4 takty).
B. Swing with Opposite Lady - 8 taktů
Pánové uchopí protější dámy do křížového držení a swingují na místě, dámy uprostřed stojí na místě nehybně.
C. Swing with Lady on Right - 8 taktů
Pánové uchopí do kěížového držlení tanečnice po své pravé ruce a swingují s nimi na místě, ostatní tanečnice zůstávají nehybně na svém místě.
D. Link Arms in Centre - 8 taktů
Pánové spojí pravé ruce ve středu (hvězda za pravou) a promenádním krokem tančí okolo ve směru hodinových ručiček (4 takty), otočí se, spojí levé ruce (hvězda za levou) a tancují stejným způsobem proti směru hodinových ručiček. Figuru zakončí mezi svými tanečnicemi (4 takty).
E. Swing Out - 8 taktů
Každý tanečník se svými tanečnicemi vytvoří kruh a každý tento kruh (otáčí se ve směru hodinových ručiček) obtáčí protější trojici a směřuje k další. Zde se rozvine do řady - stejně jako protější nová trojice - do výchozí formace s tím, že dámy budou mít vyměnny své pozice v trojici.

Musical score, Words to the song, plus some history and links to the audio sound.

  Last update: Fri May 30 13:54:34 EDT 2008    Current Date: Saturday 16th of October 2021 04:10:49 PM EDT

Valid HTML 4.01 Transitional